Cara Sholat Sunah Dhuha: Niat, Tata Cara dan Doa

Sholat adalah cara hamba-Nya dalam berbicara atau berkomunikasi dengan Allah SWT. 

Sholat Dhuha adalah salah satu contoh Sholat Sunnah. 

Sholat Dhuhah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu Dhuhah atau ketika matahari mulai naik hingga waktu dhuhur.

Saat Sholat Sunah Dhuha tersebut dilakukan maka akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan maka tidak akan mendapatkan dosa. 

Niat Sholat Sunah Dhuha 

Membaca niat dalam Sholat Dhuha dalam hati, niatnya: 

Usholli sunnatadh dhuhaa rok’ataini mustaqbilal qiblati adaa’an lillaahi ta’aalaa 

Artinya: “Aku niat sholat sunnah dhuha dua rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta’ala.”

Cara Sholat Dhuha 

Berikut tata cara Dhuha yang benar dan sesuai dengan anjuran: 

 1. Niat sholat dhuha 
 1. Takbirotul Ihram (Mengangkat Kedua Tangan) 
 1. Membaca Doa Iftitah (Sunnah) 
 1. Membaca surat Al-Fatihah 
 1. Membaca surat Ad-Dhuha 
 1. Rukuk dengan tuma'ninah 
 1. I'tidal dengan tuma’ninah 
 1. Sujud dengan tuma’ninah 
 1. Duduk di antara dua sujud dengan tuma’ninah 
 1. Sujud kedua dengan tuma’ninah 
 1. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua 
 1. Membaca surat Al-Fatihah 
 1. Membaca surat As-Syams 
 1. Rukuk dengan tuma'ninah 
 1. I'tidal dengan tuma'ninah 
 1. Sujud dengan tuma'ninah 
 1. Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah 
 1. Sujud kedua dengan tuma'ninah 
 1. Tasyahud Akhir dengan tuma'ninah 
 1. Salam

Membaca do’a sholat dhuha  

 

"Allahumma innadhdhuha-a dhuha-uka, walbahaa-abahaa-uka, wal jamaala jamaaluka, wal quwwata quwaatuka, wal qudrota qudrotuka, wal 'ishmata ishmatuka. Allahuma inkaana rizqii fissamma-i fa anzilhu, wa inkaana fil ardhi fa-akhrijhu, wa inkaana mu'siron fayassirhu, wainkaana harooman fa thohhirhu, wa inkaana ba'idan fa qoribhu, bihaqqidhuhaa-ika wa bahaaika, wa jamaalika wa quwwatika wa qudrotika, aatini maa ataita 'ibaadakash shoolihiin."

Artinya, 

"Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, keagungan-Mu, keindahan-Mu dan kekuatan-Mu, berikanlah kepadaku apa yang Engkau berikan kepada hamba-hambaMu yang shalih."

Dengan membaca do'a menjadikan kita lebih dekat kepada Allah SWT, sebagai Tuhan kita.

Dengan berdo'a, kita meminta kepada Allah dan kita menjadi bergantung kepada Allah dan Allah menyukainya.